Fa | En
 
عضویت در خبرنامه

همین الان به رایگان مشترک مطالب سایت شوید تا اخبار داغ کنکور را از دست ندهید.
  • هر زمان که مایل باشید می توانید اشتراک ایمیلی خود را قطع کنید.
آخرین خبرها

 
آخرین سوالات

 
پربازدیدترین سوالات

 
کلید سوالات دکتری 93 : (185) مورد یافت شد

 1393/12/25  12:04 ب.ظ

داوطلبین گرامی می توانید فایل های پاسخ تشریحی سوالات استعداد تحصیلی دکتری 92 و 93 را به صورت رایگان دانلود کنید.
دیدگاه : 20  
تعداد بازدید : 11932  
 1392/12/23  10:15 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم انسانی
دیدگاه : 9  
تعداد بازدید : 5729  
 1392/12/23  10:15 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه فنی و مهندسی
دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 4223  
 1392/12/23  10:14 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پایه (1)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 2488  
 1392/12/23  10:13 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه کشاورزی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 1707  
 1392/12/23  10:12 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه هنر
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 1215  
 1392/12/23  10:12 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه زبان كدرشته 2801 و 2811
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 1043  
 1392/12/23  10:11 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پزشکی (1)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 862  
 1392/12/23  10:10 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه دامپزشکی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 662  
 1392/12/22  12:33 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پایه (2)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 367  
 1392/12/22  12:33 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پایه (3)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 346  
 1392/12/22  12:32 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پایه (4)
دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 339  
 1392/12/22  12:32 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پزشکی (2)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 263  
 1392/12/22  12:32 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان آلماني
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 153  
 1392/12/22  12:31 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان روسی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 183  
 1392/12/22  12:31 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان عربی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 221  
 1392/12/22  12:31 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان فرانسه
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 166  
 1392/12/22  12:31 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان كد رشته هاي 2807تا2810
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 255  
 1392/12/21  12:26 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی دکتری 93 گروه علوم پایه دفترچه کد F که
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 572  
 1392/12/14  04:58 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 198  
 1392/12/14  04:56 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 181  
 1392/12/14  04:55 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 114  
 1392/12/14  04:53 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 149  
 1392/12/14  04:51 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 111  
 1392/12/13  04:44 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 137  
 1392/12/13  04:42 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 154  
 1392/12/13  04:41 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 171  
 1392/12/13  04:39 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 130  
 1392/12/13  04:13 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 133  
 1392/12/13  04:12 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 221  
 1392/12/13  04:10 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 139  
 1392/12/13  04:09 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 122  
 1392/12/13  04:08 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 150  
 1392/12/13  04:04 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 136  
 1392/12/13  03:56 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 113  
 1392/12/13  03:55 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 134  
 1392/12/13  03:53 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 211  
 1392/12/13  03:49 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 115  
 1392/12/13  03:48 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 161  
 1392/12/13  03:46 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 162  
 1392/12/13  03:45 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 130  
 1392/12/13  03:45 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 125  
 1392/12/13  03:43 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 135  
 1392/12/13  03:41 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 146  
 1392/12/13  03:39 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 140  
 1392/12/13  03:37 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 209  
 1392/12/13  03:36 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 116  
 1392/12/13  03:34 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 163  
 1392/12/13  12:37 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 123  
 1392/12/13  12:35 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 147  
 1392/12/13  12:33 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 145  
 1392/12/13  12:32 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 132  
 1392/12/13  12:30 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 150  
 1392/12/13  12:29 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 146  
 1392/12/13  12:28 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 148  
 1392/12/13  12:26 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 124  
 1392/12/13  12:24 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 132  
 1392/12/13  12:23 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 145  
 1392/12/13  12:20 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 132  
 1392/12/13  12:18 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 203  
 1392/12/13  12:17 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 137  
 1392/12/13  12:15 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 139  
 1392/12/13  12:13 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 145  
 1392/12/13  12:12 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 113  
 1392/12/13  12:09 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 127  
 1392/12/13  12:03 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 144  
 1392/12/13  11:39 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 131  
 1392/12/13  11:37 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 132  
 1392/12/13  11:37 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 83  
 1392/12/13  11:35 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 109  
 1392/12/13  11:32 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 96  
 1392/12/13  11:28 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 91  
 1392/12/13  11:24 ق.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 123  
 1392/12/11  09:46 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 118  
 1392/12/11  09:44 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 171  
 1392/12/11  09:43 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 125  
 1392/12/11  09:41 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 124  
 1392/12/11  09:40 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 175  
 1392/12/11  09:39 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 118  
 1392/12/11  09:37 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 120  
 1392/12/11  09:36 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 116  
 1392/12/11  09:34 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 179  
 1392/12/11  09:33 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 160  
 1392/12/11  09:31 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 150  
 1392/12/11  08:39 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 98  
 1392/12/11  08:37 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 102  
 1392/12/11  08:35 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 140  
 1392/12/11  08:34 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 150  
 1392/12/11  08:33 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 167  
 1392/12/11  08:32 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 138  
 1392/12/11  02:04 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 138  
 1392/12/11  02:02 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 154  
 1392/12/11  01:58 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 118  
 1392/12/11  01:57 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 143  
 1392/12/11  01:56 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 187  
 1392/12/11  01:55 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 152  
 1392/12/11  01:53 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 124  
 1392/12/11  01:52 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 136  
 1392/12/11  01:51 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 130  
 1392/12/11  01:49 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 117  
 1392/12/11  01:48 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 114  
 1392/12/11  01:46 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 125  
 1392/12/11  01:45 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 142  
 1392/12/11  01:44 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 110  
 1392/12/11  01:42 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 167  
 1392/12/11  01:41 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 112  
 1392/12/11  01:36 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 152  
 1392/12/10  02:36 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 171  
 1392/12/10  02:35 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 138  
 1392/12/10  02:32 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 78  
 1392/12/10  02:31 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 118  
 1392/12/10  02:30 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 119  
 1392/12/10  02:28 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 105  
 1392/12/10  02:27 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 110  
 1392/12/10  02:25 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 98  
 1392/12/10  02:24 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 90  
 1392/12/10  02:22 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 134  
 1392/12/10  02:21 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 107  
 1392/12/10  02:19 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 149  
 1392/12/10  02:15 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 134  
 1392/12/10  02:13 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 125  
 1392/12/10  01:26 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 154  
 1392/12/10  01:21 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 120  
 1392/12/08  01:19 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 185  
 1392/12/08  01:17 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 133  
 1392/12/08  01:16 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 150  
 1392/12/08  01:14 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 128  
 1392/12/08  01:12 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 130  
 1392/12/08  01:11 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 145  
 1392/12/08  01:09 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 144  
 1392/12/08  01:08 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 139  
 1392/12/08  01:06 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 132  
 1392/12/08  01:04 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 104  
 1392/12/08  01:02 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 138  
 1392/12/08  01:01 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 108  
 1392/12/08  12:58 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 129  
 1392/12/08  12:56 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 112  
 1392/12/08  12:48 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 121  
 1392/12/08  12:47 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 89  
 1392/12/08  12:45 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 110  
 1392/12/08  12:44 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 172  
 1392/12/08  12:43 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 104  
 1392/12/08  12:41 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 79  
 1392/12/08  12:40 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 85  
 1392/12/08  12:38 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 77  
 1392/12/08  12:35 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 119  
 1392/12/08  12:26 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 133  
 1392/12/07  12:23 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 123  
 1392/12/07  12:22 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 119  
 1392/12/07  12:20 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 117  
 1392/12/07  12:16 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 120  
 1392/12/07  12:13 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 157  
 1392/12/07  12:10 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 120  
 1392/12/07  12:08 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 93  
 1392/12/07  11:55 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 153  
 1392/12/07  11:48 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 103  
 1392/12/07  11:46 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 109  
 1392/12/07  11:43 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 112  
 1392/12/07  11:42 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 135  
 1392/12/07  11:40 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 99  
 1392/12/07  11:36 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 165  
 1392/12/07  11:32 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 135  
 1392/12/07  11:30 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 144  
 1392/12/07  11:20 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 148  
 1392/12/07  11:18 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 205  
 1392/12/07  02:09 ق.ظ

استاد استوار نویسنده کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز به تحلیل جامعی در مورد چگونگی سوالات استعداد تحصیلی در آزمون دکتری 93 پرداخته اند.
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 372  
 1392/11/18  07:09 ب.ظ

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس گفت: متقاضیان دوره پژوهش محور حتما باید دارای یک پروژه از یک سازمان حمایت کننده باشند.
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 296  
 1392/11/18  07:03 ب.ظ

رئیس سازمان امور دانشجویان وضعیت 3 هزار دانشجوی بورسیه را که بدون رعایت ضوابط وارد دانشگاه ها شده اند را تشریح کرد و گفت:
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 330  
 1392/11/14  04:13 ب.ظ

رییس سازمان سنجش آموزش کشور تغییرات آزمون‌ دکتری سال 93 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور را اعلام کرد.
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 1203  
 1392/11/01  12:36 ب.ظ

دانلود رایگان پاسخنامه سوالات زبان دکتری 93
دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 3381  
 1392/11/01  12:34 ب.ظ

دانلود رایگان سوالات زبان کنکور دکتری 93
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 1641  
 1392/11/01  02:15 ق.ظ

با توجه به تغییرات اتفاق افتاده در درس زبان آزمون دکتری 93 آقای آیدین استوار نویسنده کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز به تحلیل جامعی پرداخته اند.
دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 4392  
 1392/10/01  08:07 ب.ظ

دیدگاه : 7  
تعداد بازدید : 768