Fa | En
 
آخرین خبرها

 
آخرین سوالات

 
پربازدیدترین سوالات

 
کلید سوالات دکتری 93 : (186) مورد یافت شد

 1393/11/11  11:23 ق.ظ

داوطلبین گرامی می توانید فایل های پاسخ تشریحی سوالات استعداد تحصیلی دکتری 92 و 93 را به صورت رایگان دانلود کنید.
دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 898  
 1393/09/28  05:48 ب.ظ

در این فایل آقایان آیدین استوار و حسن هوشمند نویسندگان کتاب های چند جلدی استعداد تحصیلی دکتری انتشارات آزاده به سوالات متداول داوطلبین آزمون دکتری 94 پاسخ داده اند.
دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 515  
 1392/12/22  06:15 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم انسانی
دیدگاه : 9  
تعداد بازدید : 2398  
 1392/12/22  12:34 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه فنی و مهندسی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 1770  
 1392/12/22  12:34 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه زبان كدرشته 2801 و 2811
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 534  
 1392/12/22  12:34 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه دامپزشکی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 387  
 1392/12/22  12:33 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه هنر
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 561  
 1392/12/22  12:33 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه کشاورزی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 856  
 1392/12/22  12:33 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پایه (1)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 1284  
 1392/12/22  12:33 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پایه (2)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 164  
 1392/12/22  12:33 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پایه (3)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 159  
 1392/12/22  12:32 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پایه (4)
دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 144  
 1392/12/22  12:32 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پزشکی (1)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 523  
 1392/12/22  12:32 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پزشکی (2)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 102  
 1392/12/22  12:32 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان آلماني
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 67  
 1392/12/22  12:31 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان روسی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 59  
 1392/12/22  12:31 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان عربی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 77  
 1392/12/22  12:31 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان فرانسه
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 60  
 1392/12/22  12:31 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان كد رشته هاي 2807تا2810
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 99  
 1392/12/21  12:26 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی دکتری 93 گروه علوم پایه دفترچه کد F که
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 434  
 1392/12/14  04:58 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 59  
 1392/12/14  04:56 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 37  
 1392/12/14  04:55 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 32  
 1392/12/14  04:53 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 27  
 1392/12/14  04:51 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 22  
 1392/12/13  04:44 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 37  
 1392/12/13  04:42 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 48  
 1392/12/13  04:41 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 53  
 1392/12/13  04:39 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 46  
 1392/12/13  04:13 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 22  
 1392/12/13  04:12 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 37  
 1392/12/13  04:10 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 37  
 1392/12/13  04:09 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 29  
 1392/12/13  04:08 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 26  
 1392/12/13  04:04 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 30  
 1392/12/13  03:56 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/13  03:55 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 28  
 1392/12/13  03:53 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 41  
 1392/12/13  03:49 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 18  
 1392/12/13  03:48 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 50  
 1392/12/13  03:46 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 34  
 1392/12/13  03:45 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 32  
 1392/12/13  03:45 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 35  
 1392/12/13  03:43 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 25  
 1392/12/13  03:41 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 32  
 1392/12/13  03:39 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 33  
 1392/12/13  03:37 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 57  
 1392/12/13  03:36 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/13  03:34 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 24  
 1392/12/13  12:37 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 41  
 1392/12/13  12:33 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 20  
 1392/12/13  12:32 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 20  
 1392/12/13  12:30 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 31  
 1392/12/13  12:29 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 35  
 1392/12/13  12:28 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 26  
 1392/12/13  12:26 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 30  
 1392/12/13  12:24 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 29  
 1392/12/13  12:23 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/13  12:20 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 29  
 1392/12/13  12:18 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 79  
 1392/12/13  12:17 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 30  
 1392/12/13  12:15 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 33  
 1392/12/13  12:13 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 20  
 1392/12/13  12:12 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 35  
 1392/12/13  12:09 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 24  
 1392/12/13  12:03 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 29  
 1392/12/13  11:39 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 25  
 1392/12/13  11:37 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 26  
 1392/12/13  11:37 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 19  
 1392/12/13  11:35 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 17  
 1392/12/13  11:32 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 19  
 1392/12/13  11:28 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 31  
 1392/12/13  11:24 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 21  
 1392/12/11  09:46 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/11  09:44 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 36  
 1392/12/11  09:43 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 26  
 1392/12/11  09:41 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 29  
 1392/12/11  09:40 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 43  
 1392/12/11  09:39 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 19  
 1392/12/11  09:37 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 24  
 1392/12/11  09:36 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/11  09:34 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 40  
 1392/12/11  09:33 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 31  
 1392/12/11  09:31 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 39  
 1392/12/11  08:39 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 15  
 1392/12/11  08:37 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 20  
 1392/12/11  08:35 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 31  
 1392/12/11  08:34 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 33  
 1392/12/11  08:33 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 46  
 1392/12/11  08:32 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 29  
 1392/12/11  02:04 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 24  
 1392/12/11  02:02 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 28  
 1392/12/11  01:58 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 31  
 1392/12/11  01:57 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/11  01:56 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 39  
 1392/12/11  01:55 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 40  
 1392/12/11  01:53 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 30  
 1392/12/11  01:52 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 24  
 1392/12/11  01:51 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 19  
 1392/12/11  01:49 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 25  
 1392/12/11  01:48 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 28  
 1392/12/11  01:46 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 24  
 1392/12/11  01:45 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 27  
 1392/12/11  01:44 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 24  
 1392/12/11  01:42 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 36  
 1392/12/11  01:41 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/11  01:36 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 32  
 1392/12/10  02:36 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 37  
 1392/12/10  02:35 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 39  
 1392/12/10  02:32 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 14  
 1392/12/10  02:31 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/10  02:30 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 25  
 1392/12/10  02:28 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 21  
 1392/12/10  02:27 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 21  
 1392/12/10  02:25 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/10  02:24 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 17  
 1392/12/10  02:22 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 21  
 1392/12/10  02:21 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 21  
 1392/12/10  02:19 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 19  
 1392/12/10  02:15 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 42  
 1392/12/10  02:13 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 31  
 1392/12/10  01:26 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 43  
 1392/12/10  01:21 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 35  
 1392/12/08  01:19 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 43  
 1392/12/08  01:17 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 26  
 1392/12/08  01:16 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 31  
 1392/12/08  01:14 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 34  
 1392/12/08  01:12 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/08  01:11 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 34  
 1392/12/08  01:09 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 36  
 1392/12/08  01:08 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 34  
 1392/12/08  01:06 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 34  
 1392/12/08  01:04 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 26  
 1392/12/08  01:02 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 22  
 1392/12/08  01:01 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 19  
 1392/12/08  12:58 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 21  
 1392/12/08  12:56 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/08  12:48 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 35  
 1392/12/08  12:47 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/08  12:45 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 28  
 1392/12/08  12:44 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 45  
 1392/12/08  12:43 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 22  
 1392/12/08  12:41 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 20  
 1392/12/08  12:40 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 14  
 1392/12/08  12:38 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/08  12:35 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 26  
 1392/12/08  12:26 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/07  12:23 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 20  
 1392/12/07  12:22 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 21  
 1392/12/07  12:20 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 23  
 1392/12/07  12:16 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 39  
 1392/12/07  12:13 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 36  
 1392/12/07  12:10 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 26  
 1392/12/07  12:08 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 26  
 1392/12/07  11:55 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 35  
 1392/12/07  11:48 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 19  
 1392/12/07  11:46 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 35  
 1392/12/07  11:43 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 32  
 1392/12/07  11:42 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 34  
 1392/12/07  11:40 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 22  
 1392/12/07  11:36 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 46  
 1392/12/07  11:32 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 35  
 1392/12/07  11:30 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 45  
 1392/12/07  11:20 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 44  
 1392/12/07  11:18 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 81  
 1392/12/07  02:09 ق.ظ

استاد استوار نویسنده کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز به تحلیل جامعی در مورد چگونگی سوالات استعداد تحصیلی در آزمون دکتری 93 پرداخته اند.
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 262  
 1392/11/18  07:09 ب.ظ

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس گفت: متقاضیان دوره پژوهش محور حتما باید دارای یک پروژه از یک سازمان حمایت کننده باشند.
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 163  
 1392/11/18  07:03 ب.ظ

رئیس سازمان امور دانشجویان وضعیت 3 هزار دانشجوی بورسیه را که بدون رعایت ضوابط وارد دانشگاه ها شده اند را تشریح کرد و گفت:
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 166  
 1392/11/14  04:13 ب.ظ

رییس سازمان سنجش آموزش کشور تغییرات آزمون‌ دکتری سال 93 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور را اعلام کرد.
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 781  
 1392/11/01  03:03 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 864  
 1392/11/01  03:01 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 1650  
 1392/11/01  02:15 ق.ظ

با توجه به تغییرات اتفاق افتاده در درس زبان آزمون دکتری 93 آقای آیدین استوار نویسنده کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز به تحلیل جامعی پرداخته اند.
دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 3591  
 1392/10/01  08:07 ب.ظ

دیدگاه : 7  
تعداد بازدید : 519