Fa | En
 
عضویت در خبرنامه

همین الان به رایگان مشترک مطالب سایت شوید تا اخبار داغ کنکور را از دست ندهید.
  • هر زمان که مایل باشید می توانید اشتراک ایمیلی خود را قطع کنید.
آخرین خبرها

 
آخرین سوالات

 
پربازدیدترین سوالات

 
کلید سوالات دکتری 93 : (185) مورد یافت شد

 1393/12/25  12:04 ب.ظ

داوطلبین گرامی می توانید فایل های پاسخ تشریحی سوالات استعداد تحصیلی دکتری 92 و 93 را به صورت رایگان دانلود کنید.
دیدگاه : 22  
تعداد بازدید : 16026  
 1392/12/23  10:15 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم انسانی
دیدگاه : 9  
تعداد بازدید : 7376  
 1392/12/23  10:15 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه فنی و مهندسی
دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 5622  
 1392/12/23  10:14 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پایه (1)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 3340  
 1392/12/23  10:13 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه کشاورزی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 2245  
 1392/12/23  10:12 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه هنر
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 1688  
 1392/12/23  10:12 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه زبان كدرشته 2801 و 2811
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 1385  
 1392/12/23  10:11 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پزشکی (1)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 1254  
 1392/12/23  10:10 ق.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه دامپزشکی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 861  
 1392/12/22  12:33 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پایه (2)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 525  
 1392/12/22  12:33 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پایه (3)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 431  
 1392/12/22  12:32 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پایه (4)
دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 504  
 1392/12/22  12:32 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه علوم پزشکی (2)
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 357  
 1392/12/22  12:32 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان آلماني
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 238  
 1392/12/22  12:31 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان روسی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 274  
 1392/12/22  12:31 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان عربی
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 315  
 1392/12/22  12:31 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان فرانسه
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 228  
 1392/12/22  12:31 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری 93 گروه آزمايشي زبان كد رشته هاي 2807تا2810
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 384  
 1392/12/21  12:26 ب.ظ

کلید سوالات استعداد تحصیلی دکتری 93 گروه علوم پایه دفترچه کد F که
دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 689  
 1392/12/14  04:58 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 304  
 1392/12/14  04:56 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 316  
 1392/12/14  04:55 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 175  
 1392/12/14  04:53 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 233  
 1392/12/14  04:51 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 186  
 1392/12/13  04:44 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 255  
 1392/12/13  04:42 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 240  
 1392/12/13  04:41 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 256  
 1392/12/13  04:39 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 199  
 1392/12/13  04:13 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 211  
 1392/12/13  04:12 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 348  
 1392/12/13  04:10 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 210  
 1392/12/13  04:09 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 180  
 1392/12/13  04:08 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 225  
 1392/12/13  04:04 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 214  
 1392/12/13  03:56 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 178  
 1392/12/13  03:55 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 197  
 1392/12/13  03:53 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 341  
 1392/12/13  03:49 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 216  
 1392/12/13  03:48 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 239  
 1392/12/13  03:46 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 247  
 1392/12/13  03:45 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 305  
 1392/12/13  03:45 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 188  
 1392/12/13  03:43 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 209  
 1392/12/13  03:41 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 206  
 1392/12/13  03:39 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 242  
 1392/12/13  03:37 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 350  
 1392/12/13  03:36 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 190  
 1392/12/13  03:34 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 339  
 1392/12/13  12:37 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 183  
 1392/12/13  12:35 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 230  
 1392/12/13  12:33 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 233  
 1392/12/13  12:32 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 269  
 1392/12/13  12:30 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 271  
 1392/12/13  12:29 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 240  
 1392/12/13  12:28 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 274  
 1392/12/13  12:26 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 191  
 1392/12/13  12:24 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 189  
 1392/12/13  12:23 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 234  
 1392/12/13  12:20 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 194  
 1392/12/13  12:18 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 267  
 1392/12/13  12:17 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 204  
 1392/12/13  12:15 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 197  
 1392/12/13  12:13 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 209  
 1392/12/13  12:12 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 165  
 1392/12/13  12:09 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 191  
 1392/12/13  12:03 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 264  
 1392/12/13  11:39 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 245  
 1392/12/13  11:37 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 254  
 1392/12/13  11:37 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 163  
 1392/12/13  11:35 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 168  
 1392/12/13  11:32 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 150  
 1392/12/13  11:28 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 137  
 1392/12/13  11:24 ق.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 173  
 1392/12/11  09:46 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 217  
 1392/12/11  09:44 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 262  
 1392/12/11  09:43 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 198  
 1392/12/11  09:41 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 182  
 1392/12/11  09:40 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 260  
 1392/12/11  09:39 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 170  
 1392/12/11  09:37 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 190  
 1392/12/11  09:36 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 215  
 1392/12/11  09:34 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 242  
 1392/12/11  09:33 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 259  
 1392/12/11  09:31 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 251  
 1392/12/11  08:39 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 170  
 1392/12/11  08:37 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 160  
 1392/12/11  08:35 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 257  
 1392/12/11  08:34 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 217  
 1392/12/11  08:33 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 239  
 1392/12/11  08:32 ب.ظ

دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 219  
 1392/12/11  02:04 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 232  
 1392/12/11  02:02 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 287  
 1392/12/11  01:58 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 224  
 1392/12/11  01:57 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 274  
 1392/12/11  01:56 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 281  
 1392/12/11  01:55 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 219  
 1392/12/11  01:53 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 201  
 1392/12/11  01:52 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 211  
 1392/12/11  01:51 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 221  
 1392/12/11  01:49 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 181  
 1392/12/11  01:48 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 171  
 1392/12/11  01:46 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 182  
 1392/12/11  01:45 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 219  
 1392/12/11  01:44 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 175  
 1392/12/11  01:42 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 250  
 1392/12/11  01:41 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 203  
 1392/12/11  01:36 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 258  
 1392/12/10  02:36 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 253  
 1392/12/10  02:35 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 194  
 1392/12/10  02:32 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 130  
 1392/12/10  02:31 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 178  
 1392/12/10  02:30 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 177  
 1392/12/10  02:28 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 169  
 1392/12/10  02:27 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 173  
 1392/12/10  02:25 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 159  
 1392/12/10  02:24 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 144  
 1392/12/10  02:22 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 213  
 1392/12/10  02:21 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 194  
 1392/12/10  02:19 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 305  
 1392/12/10  02:15 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 192  
 1392/12/10  02:13 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 192  
 1392/12/10  01:26 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 216  
 1392/12/10  01:21 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 190  
 1392/12/08  01:19 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 274  
 1392/12/08  01:17 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 198  
 1392/12/08  01:16 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 264  
 1392/12/08  01:14 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 178  
 1392/12/08  01:12 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 213  
 1392/12/08  01:11 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 223  
 1392/12/08  01:09 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 204  
 1392/12/08  01:08 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 220  
 1392/12/08  01:06 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 192  
 1392/12/08  01:04 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 158  
 1392/12/08  01:02 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 232  
 1392/12/08  01:01 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 177  
 1392/12/08  12:58 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 261  
 1392/12/08  12:56 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 180  
 1392/12/08  12:48 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 181  
 1392/12/08  12:47 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 142  
 1392/12/08  12:45 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 161  
 1392/12/08  12:44 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 276  
 1392/12/08  12:43 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 218  
 1392/12/08  12:41 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 127  
 1392/12/08  12:40 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 142  
 1392/12/08  12:38 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 139  
 1392/12/08  12:35 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 186  
 1392/12/08  12:26 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 249  
 1392/12/07  12:25 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 124  
 1392/12/07  12:23 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 183  
 1392/12/07  12:22 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 175  
 1392/12/07  12:20 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 178  
 1392/12/07  12:16 ب.ظ

دیدگاه : 2  
تعداد بازدید : 180  
 1392/12/07  12:13 ب.ظ

دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 244  
 1392/12/07  12:10 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 181  
 1392/12/07  12:08 ب.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 170  
 1392/12/07  11:55 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 235  
 1392/12/07  11:48 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 164  
 1392/12/07  11:46 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 159  
 1392/12/07  11:43 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 162  
 1392/12/07  11:42 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 180  
 1392/12/07  11:40 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 170  
 1392/12/07  11:36 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 230  
 1392/12/07  11:32 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 207  
 1392/12/07  11:30 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 199  
 1392/12/07  11:20 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 224  
 1392/12/07  11:18 ق.ظ

دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 317  
 1392/12/07  02:09 ق.ظ

استاد استوار نویسنده کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز به تحلیل جامعی در مورد چگونگی سوالات استعداد تحصیلی در آزمون دکتری 93 پرداخته اند.
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 454  
 1392/11/18  07:09 ب.ظ

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس گفت: متقاضیان دوره پژوهش محور حتما باید دارای یک پروژه از یک سازمان حمایت کننده باشند.
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 384  
 1392/11/18  07:03 ب.ظ

رئیس سازمان امور دانشجویان وضعیت 3 هزار دانشجوی بورسیه را که بدون رعایت ضوابط وارد دانشگاه ها شده اند را تشریح کرد و گفت:
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 460  
 1392/11/14  04:13 ب.ظ

رییس سازمان سنجش آموزش کشور تغییرات آزمون‌ دکتری سال 93 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور را اعلام کرد.
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 1463  
 1392/11/01  12:36 ب.ظ

دانلود رایگان پاسخنامه سوالات زبان دکتری 93
دیدگاه : 1  
تعداد بازدید : 4284  
 1392/11/01  12:34 ب.ظ

دانلود رایگان سوالات زبان کنکور دکتری 93
دیدگاه : 0  
تعداد بازدید : 2009  
 1392/11/01  02:15 ق.ظ

با توجه به تغییرات اتفاق افتاده در درس زبان آزمون دکتری 93 آقای آیدین استوار نویسنده کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز به تحلیل جامعی پرداخته اند.
دیدگاه : 3  
تعداد بازدید : 4864  
 1392/10/01  08:07 ب.ظ

دیدگاه : 7  
تعداد بازدید : 1000